Inspirerend Leiderschap en Coaching 24-26 september 2018

Inspirerend Leiderschap en Coaching 24-26 september 2018

Loucas van den Berg & Ingeborg Odekerken

www.inspirerendleiderschap.nl

“Durf voor te gaan. Krachtig te leiden. Geen twijfel, maar humor en kracht.”

(Broeder Leone, metgezel van Franciscus van Assisi)

Programma 24-26 september 2018 op Erfgoed Bossem door 2 ervaren senior trainers

Combinatie individuele aandacht en begeleiding door 2 trainers inclusief het ontwikkelen van leiderschap essentials, in natuur omgeving met slow living en biologische producten, en aandacht voor lichaam en geest.

Inspirerend leiderschap begint bij jou en eindigt met de successen en resultaten van anderen

3 daagse leiderschap retreat

Inspirerend leiderschap is een kwalitatief hoogstaand en intensief 3 daags programma voor leidinggevenden door twee ervaren trainers.

Het programma is opgebouwd aan de hand van 6 dagdelen met twee overnachtingen. We verblijven op een unieke locatie, de groene oase Erfgoed Bossem. (zie flyer)

Missie

Vanuit eigen bezieling en ervaring het creatieve potentieel van leidinggevenden vrijmaken om buitengewone en nieuwe mogelijkheden te realiseren.

Doelgroep

Leidinggevenden en managers in de profit en non-profit sector die het leiderschappotentieel in henzelf willen ontdekken en ontwikkelen tot een bezielde, effectieve en inspirerende leiderschapstijl.

Wat is inspirerend leiderschap?

Inspirerend leiderschap is het vermogen eigen en andermens potentieel vrij te maken om buitengewone en nieuwe mogelijkheden te realiseren. Inspiratie begint bij het contact maken met je eigen essentie, de innerlijke vonk bezieling. Een inspirerend leider werkt vanuit de innerlijke vonk die steeds vanuit het hier en nu vernieuwend is.

Inspirerend leiderschap komt voort uit een goed ontwikkeld zelfbeeld, met aandacht voor de eigen fysieke, emotionele, mentale en spirituele intelligentie.

Inspirerend leiderschap wordt door anderen ervaren door de toon van de communicatie, de vaardigheid van luisteren en vertrouwen wekken en de nadruk op een gezamenlijke missie.

Managen is voornamelijk handhaven, controleren en bewaken. Leiderschap gaat verder en is – naast managen – veel meer ontwikkelen, inspireren en vertrouwen geven.

Leiderschap is verder vooruit zien, in je geest op plekken vertoeven waar het soms eenzaam is omdat slechts weinigen je begrijpen als je voorop loopt. Leiderschap is moedig zijn, je persoonlijke kracht inzetten om jezelf en anderen te motiveren hoe je samen organisatiebreed het succes kan vergroten. Leiderschap is luisteren en vragen stellen, met name om een diepgaand begrip te hebben van ideeën die niet overeenkomen met de jouwe.

Leiderschap betekent dat je krachtig kunt communiceren. Dat je je boodschap helder kunt overbrengen zonder ruis en met een goede balans tussen je verbale en je non-verbale communicatie.

Leiderschap is holistisch denken en je telkens afvragen: als het niet werkt, wat kan ik er dan aan doen? En vervolgens je vaardigheden en vermogens verder ontwikkelen, zodat je meer verantwoordelijkheid aankunt.

Inspirerend Leiding geven betekent je totale creatieve potentieel maximaal inzetten en dienstbaar zijn voor het geheel, veerkrachtig en flexibel, een scherp en helder denker die handelt vanuit innerlijke reflectie, die focust op de essentie van een probleem en onmiddellijk denkt in oplossingen waarnaar hij/zij anderen leidt.

Het voorwaarde scheppende paradigma hiervoor is: je kunt anderen niet leiden als je jezelf niet kunt leiden.

Doelstellingen van de 3 daagse leiderschap retreat:

  • Ontwikkelen van een persoonlijke leiderschapsstijl
  • Potentiele krachtbronnen aanboren: leiderschapcompetenties
  • leren emotionele intelligent ondernemen. Werken met: zelfbeeld, zelfmanagement, sociaal bewustzijn, relatiemanagement.
  • Emoties verstaan en omvormen tot vermogens van communicatie en conflicthantering
  • Inzicht krijgen verbale en non-verbale communicatie door video analyse en van daaruit krachtig communiceren

De twee ervaren trainers, man en vrouw.

Loucas van den Berg en Ingeborg Odekerken hebben al 25 jaar een passie voor ondernemen, leiderschap en coaching en hebben in binnen- en buitenland talloze groepen getraind en mensen individueel begeleid. Sedert 11 jaar zijn zij ook partners.

Loucas studeerde geschiedenis en psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en communicatie- en stemtherapie in New York. Hij heeft een eigen bedrijf voor organisatieadvies, coaching en leiderschap. Tevens is hij actief als spiritueel therapeut, musicus en kunstenaar. Hij is de founder van de Academie voor spiritualiteit. Het instituut waar spiritualiteit en arbeid samenkomen. Hij schreef 3 handboeken over bezieling, stem, expressie en kunstzinnig waarnemen.

Ingeborg Odekerken

Ingeborg is logopediste en trainer en coach op het gebied van verbale- en non-verbale communicatie en presentatie. Ook heeft ze veel ervaring opgedaan als presentatrice, theatermaakster en talkshow host.

Ze heeft vijf goed lopende praktijken.

Onze werkwijze

Als trainers combineren wij onze vaardigheden en mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten en zetten ons potentieel maximaal in.

Bezieling, transparantie, vernieuwing, humor en toegepaste spiritualiteit zijn voor ons sleutelwoorden. Inspirerend leiderschap is voor ons een reis van voortdurende verdieping, enthousiasme en realisatie van eigen en andermens potentieel. Wij nemen je spelenderwijs mee naar de kern van je wezen. Je laat oude zekerheden en bekende wegen achter. De energie die normaal verspild wordt aan allerlei zaken wordt opnieuw gebundeld. Je geest wordt helder en krijgt nieuwe beelden aangereikt. Het innerlijke enthousiasme wordt opgefrist, mogelijkheden benadrukt.

Prijs

3 daagse training ( 6 dagdelen) door twee trainers
Inclusief overnachtingen en maaltijden
€ 2100,- (exc BTW)wit

Vind de juiste balans tussen non-verbale en verbale communicatie.


Mahoniehoutstraat 11a
5706 VS Helmond
+31 (0) 6 186 36 109